Word Vriend of Stoelsponsor!

Uw bijdrage is onmisbaar

Muziek- en Dansschool Amstelveen rolt de rode loper uit voor jongeren, volwassenen en de allerkleinsten. Naast het reguliere onderwijspakket bieden we graag mogelijkheden om de ervaring nog rijker en de cultuur in Amstelveen nog levendiger te maken. Dat kunnen we niet zonder de broodnodige steun van anderen. U kunt ons helpen door lid te worden van de Stichting Vrienden van Muziek- en Dansschool Amstelveen en/of een stoel in de Zonnesteinzaal te sponsoren.

Vrienden van Muziek- en Dansschool Amstelveen

Vrienden van MDA dragen bij aan activiteiten die binnen de doelstellingen van MDA vallen, maar die niet vanuit de reguliere inkomsten van de school bekostigd kunnen worden. Voorbeelden zijn een celloworkshop, de uitwisseling van het strijkorkest Serenata Strings met de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten in Roeselare, de tournees van het Strijkorkest Camerata, het Volksmuziekensemble en de accordeonensembles en een workshop Alexandertechniek voor zangers. Als vriend wordt u op de hoogte gehouden van de gesteunde activiteiten door een nieuwsbrief. Daarnaast genieten vrienden een aantal extra’s als dank voor hun steun, zoals een kerstconcert en een muzikale borrel.

Word nu Vriend van MDA

Kies een vriendschap die bij u past: Vriend – vanaf € 20 per jaar Goede vriend – vanaf € 50 per jaar Gulle vriend – vanaf € 100 per jaar Vriend wordt u door uw bijdrage over te maken aan St. Vrienden van Muziek- en Dansschool Amstelveen, rekeningnummer NL38 RABO 039 23 47 105 ovv Vriend. De Vriendenstichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogend Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties, schenkingen en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. Kijk voor verdere informatie op de website van de belastingdienst.

Contact Vrienden

Stichting Vrienden van Muziek- en Dansschool Amstelveen Stadsplein 99, 1181 ZM Amstelveen vrienden@muziekschoolamstelveen.nl

Bestuur

Jeroen van Dullemen – secretaris Robert Vromans – penningmeester Liesbeth van Biezen – voorzitter Beleidskader Stichting Vrienden van Muziek- en Dansschool Amstelveen

Stoelsponsoring

U kunt voor minimaal € 120,- per jaar een stoel in de Zonnesteinzaal sponsoren. Daarmee steunt u ons bij het vergroten van mogelijkheden voor de leerlingen om samen te spelen en op te treden. Desgewenst wordt uw naam op de door u gesponsorde stoel(en) vermeld. Dit kan uiteraard ook uw bedrijfsnaam zijn, die daarmee met regelmaat in positieve zin onder de aandacht komt. Uw (bedrijfs)naam kan tevens worden vermeld op het sponsorkunstwerk bij de ingang van de Zonnesteinzaal, in het theaterprogramma en op de website. Sponsoren worden uitgenodigd bij speciale concerten en generale repetities, kunnen een kijkje achter de schermen nemen en zijn welkom op de jaarlijkse sponsor-netwerkborrel. Inschrijven kan online via het inschrijfformulier uit de ‘Stoel zoekt sponsor’ folder.

Schenkingen en periodieke giften: fiscale voordelen

Het schenken aan culturele instellingen is, sinds de invoering van de Geefwet in 2012, extra aantrekkelijk. Tot 2017 genieten giften namelijk een extra belastingvoordeel: deze zijn 125% aftrekbaar. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de gever. Wel gelden er speciale voorwaarden. U dient in een notariële ‘akte van schenking’ vast te laten leggen dat u tenminste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag geeft aan een culturele instelling met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), zoals Muziek- en Dansschool Amstelveen. Naast periodieke giften kunnen tevens gewone giften aftrekbaar zijn, mits de in een jaar gedoneerde ‘gewone giften’ samen meer bedragen dan € 60,- of – als dat meer is – 1% van het verzamelinkomen van uw huishouden. Voor de aftrekbaarheid van deze giften geldt een maximum van 10% van dat inkomen en u moet deze giften kunnen aantonen met schriftelijke bewijsstukken. Ook voor deze giftenaftrek geldt dat u het bedrag van de gift met 25% mag verhogen indien de instelling is erkend als culturele ANBI. Bedrijven hebben ook fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen met ANBI-status. Bij een niet-zakelijke betaling aan een ANBI, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Met ingang van 1 januari 2012 geldt voor giften een aftrekpercentage van 50% van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000,-. Zie ook www.daargeefjeom.nl.

Deel deze pagina

Share with your friends


Submit
Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, neem dan contact op via onderstaand contactformulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Typ hier uw zoekopdracht (bijv. instrument of cursusnaam) en druk op enter

Muziek en Dansschool Amstelveen