Oudercontact en tienminutengesprekjes

Muziek- en Dansschool Amstelveen is een leerinstelling. Onze docenten stellen het daarom op prijs om regelmatig contact te hebben met ouders/verzorgers. Bij jonge leerlingen kan dat zijn door ouders te vragen met enige regelmaat (delen van) een les bij te wonen; bij oudere leerlingen zal het contact vooral buiten de lessen plaatsvinden.

In januari/februari stellen wij alle ouders/verzorgers van instrumentale/vocale leerlingen in de gelegenheid om in te tekenen op een tienminutengesprekje met de docent. Tijdens dit gesprek komt de muzikale ontwikkeling van de leerling ter sprake; vaak wordt ook vooruitgekeken naar de toekomstmogelijkheden. Voor leerlingen M&B en AMV zijn de tienminutengesprekjes in april. Voor de musicalleerlingen volgt een uitnodiging voor een gesprekje aan het eind van het schooljaar.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de lessen worden bij voorkeur eerst met de docent besproken.

Rapporten

Alle instrumentale/vocale leerlingen tot 16 jaar krijgen jaarlijks een rapport, opgesteld door de docent.

Toetsen

Het instrumentale en vocale onderwijs aan Muziek- en Dansschool Amstelveen is gebaseerd op een meerjarig traject, uitgaande van een fasering in perioden van 2 à 3 jaar. Om de voortgang van het onderwijs te volgen en te bewaken wordt iedere fase afgesloten met een toets.

  • De toets wordt afgenomen in de vorm van een openbaar voorspeeluurtje.
  • De docenten beoordelen de leerlingen op diverse aspecten van het musiceren, zoals speelvaardigheid, maat- en ritmegevoel, voordracht en – indien van toepassing – ook samenspel en uit het hoofd spelen. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelfstandig een programma spelen. Dit programma wordt in de lessen voorbereid.
  • Na afloop van de toets ontvangen de leerlingen een diploma met een korte toelichting op hun spel.
  • In de les na de toets bespreekt de docent de opmerkingen van de docentengroep met de leerling.

In de toetsperiode is het mogelijk dat lessen, ensembles of orkesten komen te vervallen als de betreffende docent op dat moment betrokken is bij een toets. U ontvangt hierover bericht van de docent.

Deel deze pagina

Share with your friends


Submit
Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, neem dan contact op via onderstaand contactformulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Typ hier uw zoekopdracht (bijv. instrument of cursusnaam) en druk op enter

Muziek en Dansschool Amstelveen