Voor de inschrijving- en betalingsvoorwaarden Korte Cursussen klik hier.

1. Lesvormen: voor de verschillende lesvormen (standaard, of met 1 of meer sterren), zie de rubriek Lesvormen.

2. De leerling wordt geacht over voldoende studietijd en een instrument te beschikken en de lessen zo min mogelijk te verzuimen. Bij verhindering dient de administratie z.s.m., graag vóór 11.00 uur, met opgaaf van reden, hiervan in kennis te worden gesteld.

3. Bij onvoldoende studieresultaat behoudt de school zich het recht voor de lesovereenkomst te beëindigen.

4. Bij ziekte van de docent komen de eerste twee lessen te vervallen. Voor de volgende lessen wordt getracht voor vervanging te zorgen. Als vervanging niet mogelijk is, wordt het lesgeld vanaf de vierde niet genoten les gerestitueerd. Lessen die uitvallen als gevolg van studiedagen en toetsen worden niet ingehaald.

5. De (her)inschrijving van jaarcursussen geldt voor een heel schooljaar, van 1 augustus t/m 31 juli. De lesgelden hebben betrekking op het gehele schooljaar.

6. Bij tussentijdse opzegging blijft de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld bestaan. Hiervan wordt slechts afgeweken als de opzegging geschiedt op medisch advies (het lesgeld wordt dan verminderd met zoveel maanden als, na ontvangst van de schriftelijke mededeling, geen lessen meer worden gevolgd). Bij verhuizing buiten de gemeente dient een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen te worden.

7. Bij het niet tijdig voldoen van de nota worden porto- en administratiekosten doorberekend.

8. Een Gezinskorting wordt automatisch berekend en bedraagt 5% voor het tweede en volgende kind. De korting is alleen van toepassing op jaarcursussen en voor leerlingen tot 21 jaar.

9. Voor inwoners tot 21 jaar met een Amstelveenpas geldt een reductieregeling van 30%. Een kopie van deze pas dient jaarlijks vóór 1 augustus bij de administratie in het hoofdgebouw te worden ingeleverd. De korting is alleen van toepassing op jaarcursussen.

10. Leerlingen onder de 21 jaar dienen het aanmeldings-/wijzigingsformulier door ouder, verzorger of voogd te laten ondertekenen.

11. Muziek- en Dansschool Amstelveen is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor werknemers en cursisten. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer gaat via ArboNed en is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar: 0800-0204204.

12. Muziek- en Dansschool Amstelveen maakt regelmatig beeldmateriaal van lessituaties en activiteiten, dat gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij foto’s/films publiceren waarop u of uw kind staat afgebeeld, dient u dit (bij uw inschrijving) schriftelijk kenbaar te maken. Als u dit niet doet, kunt u na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding. Bij het publiceren van foto’s en films wordt grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal dat door derden is gemaakt en op internet is geplaatst.

Deel deze pagina

Share with your friends


Submit
Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, neem dan contact op via onderstaand contactformulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Typ hier uw zoekopdracht (bijv. instrument of cursusnaam) en druk op enter

Muziek en Dansschool Amstelveen